Politika jakosti naší společnosti

Politikou jakosti deklaruje vedení společnost ANC COMPONENTS s.r.o. svou koncepci a vizi rozvoje společnosti zaměřenou na:

 • uspokojování přání a potřeb zákazníků na trhu lisovaných a přesně stříhaných výrobků
 • péči o dobré jméno společnosti a odborný i profesní růst svých zaměstnanců
 • dosažení neustále se zlepšujících obchodních i ekonomických výsledků podnikání

V zájmu dosažení těchto cílů vyhlašuje vedení společnosti tyto strategické záměry:

 1. Posílení obchodní stability. Stabilní a rovnoměrné rozdělení portfolia zákazníků do různých odvětví hospodářství.
 2. Prevence vzniku vad.
 3. Modernizace infrastruktury firmy.
 4. Rozvoj kvalifikace zaměstnanců a její využití.

Vedení společnosti se v zájmu dosažení stanovených záměrů zavazuje:

 • politiku jakosti ročně upřesňovat do hodnotitelných, realizovatelných, všemi pracovníky akceptovaných a jasně specifikovaných cílů jakosti
 • vytvářet podmínky pro splnění takto stanovených cílů, zajišťovat potřebné zdroje 
 • plnění stanovených cílů průběžně kontrolovat a případně vyvozovat opatření k nápravě

Od zaměstnanců společnosti se očekává:

 • důslednost a pečlivost při výkonu pracovní činnosti
 • tvůrčí a odpovědný přístup při zdokonalování pracovních postupů a při odstraňování zjištěných neshod
 • vstřícný a profesionální přístup k realizaci oprávněných zájmů a přání zákazníků

 

Ve Zlíně dne 27.1.2012

Nahoru